Khu Công Nghiệp – Khu Dân Cư Tây Nam -, TT. Bến Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 452J+HM6, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 702 36 38
Trang web
Vị trí chính xác 111.014.163, 1.061.816.479


Xem thêm:  Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi - Sơn Tịnh