Khu công nghiệp Hiệp Phước – Hiep Phuoc Industrial Park, Hiệp Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Khu B, Đường 1, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3780 0345
Trang web hiepphuoc.com
Vị trí chính xác 10.637.279.099.999.900, 10.674.742.429.999.900


Địa chỉ Khu công nghiệp Hiệp Phước - Hiep Phuoc Industrial Park ở đâu?

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Khu B, Đường 1, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp Hiệp Phước - Hiep Phuoc Industrial Park như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thắng Lợi Central Hill - Chủ Đầu Tư, Phước Lợi