Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Phước Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2321 QL51, Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3834 700
Trang web
Vị trí chính xác 106.591.977, 10.703.640.089.999.900


Địa chỉ Khu Công Nghiệp Gò Dầu ở đâu?

2321 QL51, Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Công Nghiệp Gò Dầu như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH TM XNK Đồng Phát, P