Khu Công nghiệp Cộng Hòa – phường Cộng Hòa – thành phố Chí Linh – Hải Dương – Hoàng Tân

Địa chỉ: Km 40 + 900, QL18, Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương 03000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 215 98 88

Trang web: vrg-vn.vn

Bản đồ chỉ đường: 211.297.331,1.064.211.562 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Công nghiệp Cộng Hòa – phường Cộng Hòa – thành phố Chí Linh – Hải Dương ở đâu?

Trả lời: Km 40 + 900, QL18, Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương 03000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Công nghiệp Cộng Hòa – phường Cộng Hòa – thành phố Chí Linh – Hải Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 091 215 98 88

Hỏi: Khu Công nghiệp Cộng Hòa – phường Cộng Hòa – thành phố Chí Linh – Hải Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Khu Công nghiệp Cộng Hòa – phường Cộng Hòa – thành phố Chí Linh – Hải Dương là gì?

Trả lời: vrg-vn.vn

Xem thêm:  Nhà Đất Nghệ An - Lê Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.