Khu Chợ và Dân cư Hưng Thịnh

Địa chỉ: QL5 Quán Gỏi Bình Giang

Số điện thoại: 0888 301 993

Trang web:

Giờ mở cửa: Saturday:[7:30AM-6PM], Sunday:[7:30AM-6PM], Monday:[7:30AM-6PM], Tuesday:[7:30AM-6PM], Wednesday:[7:30AM-6PM], Thursday:[7:30AM-6PM], Friday:[7:30AM-6PM]

Chỉ đường: 209.252.634,1.061.574.028 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Chợ và Dân cư Hưng Thịnh ở đâu?

Trả lời: QL5 Quán Gỏi Bình Giang

Hỏi: Số điện thoại của Khu Chợ và Dân cư Hưng Thịnh là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 301 993

Hỏi: Khu Chợ và Dân cư Hưng Thịnh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[7:30AM-6PM], Sunday:[7:30AM-6PM], Monday:[7:30AM-6PM], Tuesday:[7:30AM-6PM], Wednesday:[7:30AM-6PM], Thursday:[7:30AM-6PM], Friday:[7:30AM-6PM]

Hỏi: Website của Khu Chợ và Dân cư Hưng Thịnh là gì?

Trả lời:


7,Khu Chợ và Dân cư Hưng Thịnh,QL5,Quán Gỏi,Bình Giang,Hải Dương, Vietnam,2,Khu Chợ và Dân cư Hưng Thịnh, QL5, Quán Gỏi, Bình Giang, Hải Dương, Vietnam,1,QL5, Quán Gỏi, Bình Giang, Hải Dương, Vietnam,4,Hai Duong, VietnamQuán Gỏi, Bình Giang District,QL5,QL5,Hai Duong,,Bình Giang District, Hai Duong,VN

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Pqc Lâm Đồng