Khu căn hộ Parkview – Iris Tower – Binh Hoà

Địa chỉ: KDC Minh Tuấn, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương 75208, Việt Nam

Số điện thoại: 0778 938 999

Trang web: canho-iristower.blogspot.com

Bản đồ chỉ đường: 10.924.723,1.067.282.881 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu căn hộ Parkview – Iris Tower ở đâu?

Trả lời: KDC Minh Tuấn, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương 75208, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu căn hộ Parkview – Iris Tower là bao nhiêu?

Trả lời: 0778 938 999

Hỏi: Khu căn hộ Parkview – Iris Tower mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Khu căn hộ Parkview – Iris Tower là gì?

Trả lời: canho-iristower.blogspot.com

Xem thêm:  Khu đô thị Nam Vĩnh Yên - Thanh Trù

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.