Kho Lazada Quang Trung, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 262 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7307 1688
Trang web doitacgiaonhan.vn
Vị trí chính xác 10.830.264.099.999.900, 1.066.705.289


Địa chỉ Kho Lazada Quang Trung ở đâu?

262 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho Lazada Quang Trung như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm xe Đồng Phước tại Giang Tân, Long Thành Nam