Khánh Nam Phật Đường, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3843 4931
Trang web
Vị trí chính xác 10.801.038.199.999.900, 1.066.889.559


Địa chỉ Khánh Nam Phật Đường ở đâu?

30 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khánh Nam Phật Đường như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-16:00], Chủ Nhật:[07:00-16:00], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00], Thứ Sáu:[07:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quan Âm Tu Viện, Bửu Hoà