Khanh Minh Construction Company Limited

Địa chỉ: Tổ 2, Thôn 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh Diên Phú Diên Khánh

Số điện thoại: 0258 3770 001

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 122.703.543,1.091.255.501 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khanh Minh Construction Company Limited ở đâu?

Trả lời: Tổ 2, Thôn 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh Diên Phú Diên Khánh

Hỏi: Số điện thoại của Khanh Minh Construction Company Limited là bao nhiêu?

Trả lời: 0258 3770 001

Hỏi: Khanh Minh Construction Company Limited mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khanh Minh Construction Company Limited là gì?

Trả lời:


7,Khanh Minh Construction Company Limited,Tổ 2, Thôn 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh,Diên Phú,Diên Khánh,Khánh Hòa, Vietnam,2,Khanh Minh Construction Company Limited, Tổ 2, Thôn 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa, Vietnam,1,Tổ 2, Thôn 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa, Vietnam,4,Khanh Hoa Province, VietnamDiên Phú, Diên Khánh District,Tổ 2, Thôn 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh,Tổ 2, Thôn 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh,Khanh Hoa Province,,Diên Khánh District, Khanh Hoa Province,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thế Quang