Khánh Hội Building – Đông Khê

Địa chỉ: VP42+M3G, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 0899 322 679

Trang web: duymaifood.com

Bản đồ chỉ đường: 20.856.694.299.999.900,10.670.021.249.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khánh Hội Building ở đâu?

Trả lời: VP42+M3G, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khánh Hội Building là bao nhiêu?

Trả lời: 0899 322 679

Hỏi: Khánh Hội Building mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khánh Hội Building là gì?

Trả lời: duymaifood.com

Xem thêm:  Căn hộ Riva Park, Phường 18