KHANG BẢO VIÊN Motel 24,, Tân Phú Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WGPW+78C, Đường số 68, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6681 2322
Trang web
Vị trí chính xác 10.935.691.799.999.900, 1.065.457.598


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Blue Star Hotel, Trảng Bàng