Khải Hoàn Land – Tân Hưng

Địa chỉ: 19 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 090 923 51 68

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 107.403.962,1.066.993.483 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khải Hoàn Land ở đâu?

Trả lời: 19 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khải Hoàn Land là bao nhiêu?

Trả lời: 090 923 51 68

Hỏi: Khải Hoàn Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-15:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00]

Hỏi: Website của Khải Hoàn Land là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Mai Quốc Vĩnh - Nhà Đất Bình Dương - Phú Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.