Khách sạn Thành Vinh, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1/9 Đinh Chương Dương, Khu phố 1, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 71606, Việt Nam
Số điện thoại 0368 719 729
Trang web thanhvinhhotel.com
Vị trí chính xác 10.977.395.399.999.900, 10.648.900.239.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Trang Hotel, Gò Dầu