Khách Sạn Thanh Hiền, Ấp Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Đường số 9A, Ấp Hậu, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2253 0396
Trang web
Vị trí chính xác 10.959.072.299.999.900, 106.513.241


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Song Quê, Phường 3