Khách sạn Sea Light – Phường Vĩnh Bảo

Địa chỉ: A11 – 3/2 Street, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 094 986 64 34

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 100.025.212,10.508.174.199.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách sạn Sea Light ở đâu?

Trả lời: A11 – 3/2 Street, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách sạn Sea Light là bao nhiêu?

Trả lời: 094 986 64 34

Hỏi: Khách sạn Sea Light mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách sạn Sea Light là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Mì cay Yagami Ẩm thực lẩu Thái - Nhật - Hàn - Phường 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.