Khách Sạn Ngân Hà – Hà Tĩnh

Địa chỉ: 158 Trần Phú, Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 0239 3698 686

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 183.466.183,10.588.835.999.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách Sạn Ngân Hà ở đâu?

Trả lời: 158 Trần Phú, Hà Tĩnh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách Sạn Ngân Hà là bao nhiêu?

Trả lời: 0239 3698 686

Hỏi: Khách Sạn Ngân Hà mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách Sạn Ngân Hà là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Mường Thanh Quảng Trị Hotel - Phường 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.