Khách sạn New Palace – Phường 1

Địa chỉ: 36 Trần Quang Diệu, Phường 1, Bạc Liêu, 260000, Việt Nam

Số điện thoại: 0291 3949 888

Trang web: newpalace.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 9.306.307,105.731.499 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách sạn New Palace ở đâu?

Trả lời: 36 Trần Quang Diệu, Phường 1, Bạc Liêu, 260000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách sạn New Palace là bao nhiêu?

Trả lời: 0291 3949 888

Hỏi: Khách sạn New Palace mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách sạn New Palace là gì?

Trả lời: newpalace.com.vn

Xem thêm:  LAM KINH Hotel - Thành phố Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.