Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai – Duyên Hải

Địa chỉ: 86 Thanh Niên, Duyên Hải, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Số điện thoại: 0214 3778 888

Trang web: grandlaocai.muongthanh.com

Bản đồ chỉ đường: 225.025.035,1.039.655.078 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai ở đâu?

Trả lời: 86 Thanh Niên, Duyên Hải, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai là bao nhiêu?

Trả lời: 0214 3778 888

Hỏi: Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai là gì?

Trả lời: grandlaocai.muongthanh.com

Xem thêm:  An Bang Garden Homestay - An Bàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.