Khách Sạn Mai Ly – TT. Khánh Hải

Địa chỉ: 5 Trần Anh Tông, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0259 3873 204

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 115.888.203,10.903.127.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách Sạn Mai Ly ở đâu?

Trả lời: 5 Trần Anh Tông, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách Sạn Mai Ly là bao nhiêu?

Trả lời: 0259 3873 204

Hỏi: Khách Sạn Mai Ly mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách Sạn Mai Ly là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khách Sạn Quốc Huấn - Đắk Mâm