Khách sạn Mai Anh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 9, Đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, ĐT: 0663922139, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3922 139
Trang web
Vị trí chính xác 112.978.581, 1.061.027.084


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Khánh Ly, Ninh Thạnh