Khách Sạn Lan Anh – P. Đông Thọ

Địa chỉ: 100 Tô Vĩnh Diện, P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0237 3718 889

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 198.132.211,1.057.729.653 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách Sạn Lan Anh ở đâu?

Trả lời: 100 Tô Vĩnh Diện, P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách Sạn Lan Anh là bao nhiêu?

Trả lời: 0237 3718 889

Hỏi: Khách Sạn Lan Anh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách Sạn Lan Anh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khách sạn Sao Mai Thanh Hóa - P. Điện Biên