Khách sạn KonKlor – Thắng Lợi

Địa chỉ: 38 Bắc Kạn, Thắng Lợi, Kon Tum, 60000, Việt Nam

Số điện thoại: 0260 3861 555

Trang web: konklorhotel.vn

Bản đồ chỉ đường: 14.349.916.499.999.900,1.080.335.623 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách sạn KonKlor ở đâu?

Trả lời: 38 Bắc Kạn, Thắng Lợi, Kon Tum, 60000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách sạn KonKlor là bao nhiêu?

Trả lời: 0260 3861 555

Hỏi: Khách sạn KonKlor mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách sạn KonKlor là gì?

Trả lời: konklorhotel.vn

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Kim Hoàng, Lê Duẩn