Khách sạn Hồng Phượng, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường DT785 Thạnh Đông Tân Bình 西宁, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 214 91 59
Trang web
Vị trí chính xác 114.163.981, 10.617.547.289.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc - Đường Bào