Khách sạn Cảnh Việt, khu phố thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37MC+JJQ, khu phố thanh, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 430 70 70
Trang web
Vị trí chính xác 110.840.918, 10.627.161.129.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KHÁCH SẠN AN ĐÔNG, Long Thành Bắc