Khách Sạn Ban Mai – Quang Phú

Địa chỉ: Trương Pháp, Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0232 3810 755

Trang web: zoombookdirect.com

Bản đồ chỉ đường: 175.118.677,10.661.236.339.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách Sạn Ban Mai ở đâu?

Trả lời: Trương Pháp, Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách Sạn Ban Mai là bao nhiêu?

Trả lời: 0232 3810 755

Hỏi: Khách Sạn Ban Mai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách Sạn Ban Mai là gì?

Trả lời: zoombookdirect.com

Xem thêm:  An Phú House Dalat - Phường 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.