KFC GO! Đồng Nai, Long Bình Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Big C, 833 XL Hà Nội, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 760000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6886
Trang web kfcvietnam.com.vn
Vị trí chính xác 109.055.488, 10.684.995.269.999.900


Địa chỉ KFC GO! Đồng Nai ở đâu?

Big C, 833 XL Hà Nội, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 760000, Việt Nam

Giờ làm việc của KFC GO! Đồng Nai như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KFC, P. Bình An