Kênh Cho Thuê Xe 4 đến 45 chỗ Tp HCM, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 989 79 74
Trang web
Vị trí chính xác 10.819.612.699.999.900, 1.066.352.524


Địa chỉ Kênh Cho Thuê Xe 4 đến 45 chỗ Tp HCM ở đâu?

52 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kênh Cho Thuê Xe 4 đến 45 chỗ Tp HCM như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch Vụ Xe Du Lịch Lê Thanh Hoàng, Hiệp Lễ