KDT Phú Thọ- TP.Vinh-Nghệ An.

Địa chỉ: Đường sân bay Vinh Nghi Phú Thành phố Vinh

Số điện thoại: 091 508 99 33

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 1.872.311,10.566.960.019.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KDT Phú Thọ- TP.Vinh-Nghệ An. ở đâu?

Trả lời: Đường sân bay Vinh Nghi Phú Thành phố Vinh

Hỏi: Số điện thoại của KDT Phú Thọ- TP.Vinh-Nghệ An. là bao nhiêu?

Trả lời: 091 508 99 33

Hỏi: KDT Phú Thọ- TP.Vinh-Nghệ An. mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của KDT Phú Thọ- TP.Vinh-Nghệ An. là gì?

Trả lời:


7,KDT Phú Thọ- TP.Vinh-Nghệ An.,Đường sân bay Vinh,Nghi Phú,Thành phố Vinh,Nghệ An, Vietnam,2,KDT Phú Thọ- TP.Vinh-Nghệ An., Đường sân bay Vinh, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam,1,Đường sân bay Vinh, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam,4,Nghe An, VietnamNghi Phú, Thành phố Vinh,Đường sân bay Vinh,Đường sân bay Vinh,Nghe An,,Thành phố Vinh, Nghe An,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Minh Thịnh