KĐT Hải Quân Tam Giang – Yên Phong – Yên Phong

Địa chỉ: thôn Đông, Yên Phong, Bắc Ninh 220000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 217 85 67

Trang web: haiquantamgiang.info

Bản đồ chỉ đường: 212.252.492,1.059.353.677 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KĐT Hải Quân Tam Giang – Yên Phong ở đâu?

Trả lời: thôn Đông, Yên Phong, Bắc Ninh 220000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của KĐT Hải Quân Tam Giang – Yên Phong là bao nhiêu?

Trả lời: 090 217 85 67

Hỏi: KĐT Hải Quân Tam Giang – Yên Phong mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của KĐT Hải Quân Tam Giang – Yên Phong là gì?

Trả lời: haiquantamgiang.info

Xem thêm:  Nhà Đất Giá Rẻ - Đức Long