KDC Uhome Quảng Ngãi

Địa chỉ: Trần Kỳ Phong Nghĩa Lộ Quảng Ngãi

Số điện thoại: 096 123 98 39

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[7:30AM-6PM], Saturday:[7:30AM-6PM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-6PM], Tuesday:[7:30AM-6PM], Wednesday:[7:30AM-6PM], Thursday:[7:30AM-6PM]

Chỉ đường: 15.114.758,108.799.008 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KDC Uhome Quảng Ngãi ở đâu?

Trả lời: Trần Kỳ Phong Nghĩa Lộ Quảng Ngãi

Hỏi: Số điện thoại của KDC Uhome Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Trả lời: 096 123 98 39

Hỏi: KDC Uhome Quảng Ngãi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[7:30AM-6PM], Saturday:[7:30AM-6PM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-6PM], Tuesday:[7:30AM-6PM], Wednesday:[7:30AM-6PM], Thursday:[7:30AM-6PM]

Hỏi: Website của KDC Uhome Quảng Ngãi là gì?

Trả lời:


7,KDC Uhome Quảng Ngãi,Trần Kỳ Phong,Nghĩa Lộ,Quảng Ngãi,570000, Vietnam,2,KDC Uhome Quảng Ngãi, Trần Kỳ Phong, Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, 570000, Vietnam,1,Trần Kỳ Phong, Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, 570000, Vietnam,4,Quang Ngai, VietnamNghĩa Lộ, Quảng Ngãi,Trần Kỳ Phong,Trần Kỳ Phong,Quang Ngai,570000,Quảng Ngãi, Quang Ngai,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS