KDC Tây Bầu Giang – Chủ đầu tư – Tư Nghĩa

Địa chỉ: La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 57000, Việt Nam

Số điện thoại: 097 968 17 79

Trang web: phuctrinh.net

Bản đồ chỉ đường: 15.094.879.599.999.900,1.088.179.363 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KDC Tây Bầu Giang – Chủ đầu tư ở đâu?

Trả lời: La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 57000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của KDC Tây Bầu Giang – Chủ đầu tư là bao nhiêu?

Trả lời: 097 968 17 79

Hỏi: KDC Tây Bầu Giang – Chủ đầu tư mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của KDC Tây Bầu Giang – Chủ đầu tư là gì?

Trả lời: phuctrinh.net

Xem thêm:  KDC Phú Ân Nam 2 - Diên An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.