KDC Phú Hồng Thịnh 10 – Xã Bình Thắng

Địa chỉ: 734 Quốc lộ 1K, Xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 093 668 53 78

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 109.051.368,1.067.943.562 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KDC Phú Hồng Thịnh 10 ở đâu?

Trả lời: 734 Quốc lộ 1K, Xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của KDC Phú Hồng Thịnh 10 là bao nhiêu?

Trả lời: 093 668 53 78

Hỏi: KDC Phú Hồng Thịnh 10 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của KDC Phú Hồng Thịnh 10 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Sun Grand City Nam Hòa Xuân - Sun Group Đà Nẵng - Hoà Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.