KDC Phú Ân Nam 2 – Diên An

Địa chỉ: 7458+7C3, Tp. Nha Trang, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 12.258.132.199.999.900,1.091.160.496 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KDC Phú Ân Nam 2 ở đâu?

Trả lời: 7458+7C3, Tp. Nha Trang, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của KDC Phú Ân Nam 2 là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: KDC Phú Ân Nam 2 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của KDC Phú Ân Nam 2 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu dân cư An Khánh - P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.