KDC Cái Tắc Central Mặt Tiền QL1A – Thị trấn Cái Tắc

Địa chỉ: WPHG+J66, QL1A, Thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang 95000, Việt Nam

Số điện thoại: 0772 119 884

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 99.290.436,1.057.255.253 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KDC Cái Tắc Central Mặt Tiền QL1A ở đâu?

Trả lời: WPHG+J66, QL1A, Thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang 95000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của KDC Cái Tắc Central Mặt Tiền QL1A là bao nhiêu?

Trả lời: 0772 119 884

Hỏi: KDC Cái Tắc Central Mặt Tiền QL1A mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của KDC Cái Tắc Central Mặt Tiền QL1A là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Prime City Bình Phước - Đồng Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.