Kcn Đồng Lạng – Phù Ninh

Địa chỉ: 98HP+GMP, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.378.846.499.999.900,1.053.366.958 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Kcn Đồng Lạng ở đâu?

Trả lời: 98HP+GMP, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Kcn Đồng Lạng là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Kcn Đồng Lạng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hỏi: Website của Kcn Đồng Lạng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cty CP KCN Bắc Đồng Phú - TT. Tân Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.