Kcn CẨM khê – TT. Lâm Thao

Địa chỉ: C4MG+V7J, TT. Lâm Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 214.347.122,10.512.563.779.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Kcn CẨM khê ở đâu?

Trả lời: C4MG+V7J, TT. Lâm Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Kcn CẨM khê là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Kcn CẨM khê mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Kcn CẨM khê là gì?

Trả lời: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.