Karoke Love, KCN Bàu Bàng , Bàu Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7J2Q+GRP, KCN Bàu Bàng , Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 295 05 81
Trang web
Vị trí chính xác 112.513.322, 1.066.395.721


Địa chỉ Karoke Love ở đâu?

7J2Q+GRP, KCN Bàu Bàng , Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Karoke Love như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-00:00], Chủ Nhật:[07:00-00:00], Thứ Hai:[07:00-00:00], Thứ Ba:[07:00-00:00], Thứ Tư:[07:00-00:00], Thứ Năm:[07:00-00:00], Thứ Sáu:[07:00-01:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DỊCH VỤ KARAOKE THI, Tân Hưng