KARAOKE THE VOICE, Thủ Dầu Một

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 322/11 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 101 47 14
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 109.999.223, 1.066.766.629


Địa chỉ KARAOKE THE VOICE ở đâu?

322/11 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của KARAOKE THE VOICE như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gold Star Vip, P.11