Karaoke SƠN CA, Chợ Lách

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Karaoke SƠN CA, TT. Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 091 314 31 13
Trang web
Vị trí chính xác 10.255.348.999.999.900, 1.061.260.104


Địa chỉ Karaoke SƠN CA ở đâu?

Karaoke SƠN CA, TT. Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke SƠN CA như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KaraoKe Duy Khương., Dương Minh Châu