Karaoke Sắc Màu Bình Dương, Binh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đ. Nguyễn Du, Binh Hoà, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0775 263 738
Trang web
Vị trí chính xác 109.182.733, 1.067.325.292


Địa chỉ Karaoke Sắc Màu Bình Dương ở đâu?

1 Đ. Nguyễn Du, Binh Hoà, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Sắc Màu Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke SƠN CA, Chợ Lách