Karaoke Phố Xinh (Khách Sạn & Massage), Bình Hưng Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Hương Lộ 3, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6269 0549
Trang web
Vị trí chính xác 108.030.821, 1.066.084.796


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Bờ Suối, Tân Uyên