Karaoke Nnice 16 Cộng Hoà, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 5828
Trang web nnice.com.vn
Vị trí chính xác 10.801.048.399.999.900, 1.066.608.758


Địa chỉ Karaoke Nnice 16 Cộng Hoà ở đâu?

16 Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Nnice 16 Cộng Hoà như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-02:00], Chủ Nhật:[08:00-02:00], Thứ Hai:[08:00-02:00], Thứ Ba:[08:00-02:00], Thứ Tư:[08:00-02:00], Thứ Năm:[08:00-02:00], Thứ Sáu:[08:00-02:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Gò Vấp, Phường 9