Karaoke Ngọc Trúc, Bình Hưng Hoà B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3602 5104
Trang web
Vị trí chính xác 10.816.982.699.999.900, 10.659.836.229.999.900


Địa chỉ Karaoke Ngọc Trúc ở đâu?

5 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Ngọc Trúc như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Hồng Nhung, Gia Lộc