Karaoke Moon 3, Dĩ An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Đường Mồi, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6567 788
Trang web
Vị trí chính xác 109.095.847, 10.675.977.809.999.900


Địa chỉ Karaoke Moon 3 ở đâu?

30 Đường Mồi, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Moon 3 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Thảo Nhi, Thành Long