Karaoke Kim Ngân, Bình Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88W5+7F6, Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0399 048 039
Trang web
Vị trí chính xác 103.456.574, 10.630.865.449.999.900


Địa chỉ Karaoke Kim Ngân ở đâu?

88W5+7F6, Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Kim Ngân như thế nào?

Thứ Bảy:[12:00-00:00], Chủ Nhật:[12:00-00:00], Thứ Hai:[12:00-00:00], Thứ Ba:[12:00-00:00], Thứ Tư:[12:00-00:00], Thứ Năm:[12:00-00:00], Thứ Sáu:[12:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  karaoke tuyết thanh vũ, TT. Dương Minh Châu