Karaoke Hoàng Long, Dĩ An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố Tân Phước, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 598 76 86
Trang web
Vị trí chính xác 10.942.281.999.999.900, 1.067.553.681


Địa chỉ Karaoke Hoàng Long ở đâu?

Khu phố Tân Phước, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Hoàng Long như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Họa Mi 5, Lái Thiêu