Karaoke Họa Mi 7, Đông Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19A Đường Đông Minh, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6531 919
Trang web massage.gia.re
Vị trí chính xác 109.023.407, 1.067.725.179


Địa chỉ Karaoke Họa Mi 7 ở đâu?

19A Đường Đông Minh, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Họa Mi 7 như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-00:00], Thứ Tư:[09:00-00:00], Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Phantom, Thới Hoà