Karaoke Hoa Khế, Trung Mỹ Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 08451, Việt Nam
Số điện thoại 093 798 53 78
Trang web business.site
Vị trí chính xác 108.634.378, 1.066.120.291


Địa chỉ Karaoke Hoa Khế ở đâu?

6 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 08451, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Hoa Khế như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karoke Love, KCN Bàu Bàng , Bàu Bàng