Karaoke Hà My, Lợi Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 452J+7MJ, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0387 838 769
Trang web
Vị trí chính xác 11.100.701.299.999.900, 1.061.816.547


Địa chỉ Karaoke Hà My ở đâu?

452J+7MJ, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Hà My như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Như Tú, Binh Hoà