Karaoke Gia Đình, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41A Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 422 92 35
Trang web
Vị trí chính xác 107.949.871, 1.067.014.195


Địa chỉ Karaoke Gia Đình ở đâu?

41A Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Gia Đình như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Thảo Nhi, Thành Long